.

Bestuur

Over PCOB Barendrecht en Heerjansdam Missie en Visie

De PCOB Barendrecht-Heerjansdam ontleent haar uitgangspunten aan de landelijke- en provinciale organisatie.

Dat betekent, dat:

  • wij willen bijdragen aan een samenleving, waarin senioren
  • volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
  • Een samenleving, waarin niemand zich buiten gesloten voelt.
  • Onze kernwaarden zijn: omzien naar elkaar, barmhartigheid en naastenliefde en bijzondere aandacht voor en gesprek over identiteit en zingeving.

De visie van de inclusieve samenleving, die wij als organisatie delen staat voor:

  1. Gelijke waardering van alle individuen, gelijkwaardigheid
  2. Actieve participatie, meedoen
  3. Het zien van verschillen als mogelijkheden, kracht van diversiteit
  4. Onderkennen van belemmeringen voor deelname en deze verminderen
  5. Er dient sprake te zijn van tweerichtingsverkeer: tussen individuen en de samenleving.

Lees meer: Over PCOB Barendrecht en Heerjansdam Missie en Visie

Documenten

Adverteerders

De PCOB maakt gebruik van de volgende adverteerders:

Uitvaartverzorger Yvonne Jonker

Mondzorg Middenbaan

Vijfvinkel schoenen

The Readshop Barendrecht

Van Hemert woonsfeer

Tandprotetische praktijk van der Reijden  

Den Otter Verhuizingen

Primera Polder

Mastenbroek Uitvaartverzorging

Bakkerij Pot

t' Hoorhuys, Poortugaal