Skip to main content

 

Kerstviering PCOB Barendrecht/Heerjansdam op 19 december 2023

UITNODIGING Kerstviering op 19 december 20233 wijzen

Dit keer is Ds. C. Romkes aan de beurt om de dienst te leiden. De schriftlezingen beginnen met het Oude Testament, Jesaja 40 en Micha 7. Vervolgens gaan we verder met het Nieuwe Testament Lucas 1 en 2 over de geboorte van Jezus. Verschillende leden zullen de teksten voorlezen. Ds. Romkes zal ook een verhaal vertellen.                                                          

We beginnen de middag om 14.30 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur.                                                                           

De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting, Dorpsstraat 146, Barendrecht. We zullen veel bekende kerstliederen kunnen  zingen waarbij Jan van der Meer ons muzikaal zal begeleiden. Ook niet leden zijn zeker welkom. Voor een kopje koffie of thee, na de dienst, vragen wij een vrije gift.    

 

 

Kerststukjes maken bij de KBO

13 december a.s. Kerststukjes maken bij de KBO

Kerkzaal, Marijkesingel 24 Barendrecht

13.30 uur binnenlopen -16.00 uur                                                                                                                              KBO kerstOp woensdagmiddag 13 december gaan we kerststukjes maken o.l.v. Paulien Bijl.

Lijkt het u leuk om met de kerst iets moois op tafel te hebben dat u zelf gemaakt hebt? Voor wie dit wil: vanaf 13.30 uur bent u welkom; om 14.00 uur gaan we aan de slag tot rond 16.00 uur. Paulien zorgt voor alle materialen, behalve een snoeischaar(tje); daarvoor moet u zelf zorgen. De kosten bedragen tussen € 25, – en € 27,50. Interesse? Meld u dan vanaf 6  november tot uiterlijk 1 december aan bij Marianne Geelen, tel.: 0180 – 61 59 23 of m.geelen10@upcmail.nl. Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende ruimte, aandacht en advies krijgt, kunnen zich maximaal 25 personen aanmelden. 

We hopen er met elkaar een gezellige middag van te maken en zo al een beetje in de kerstsfeer te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconaal Platform Barendrecht

Verschillende kerkgenootschappen uit Barendrecht komen samen in het Diaconaal Platform. 

De diaconieën van de verschillende kerkgenootschappen werken in het Platform beleidsmatig en praktisch samen t.b.v. mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben die niet door anderen wordt gegeven of kan worden gegeven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een kerkelijke binding of kerkelijke achtergrond en mensen die zo'n binding of achtergrond niet hebben. 

Voorbeelden van activiteiten van het Diaconaal Platform zijn de oprichting van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Baredrecht ("noodfonds" dat wil helpen bij acute, incidentele financiële problemen bij mensen met een minimaal inkomen). De opzet van vervoer- op- maat voor mensen met mobiliteitsbeperkingen door vrijwilligers. AutoMaatje, samen met de PCOB en KBO, Diacodoe (diaconale projecten door jongeren samen met de Stichting Present), maaltijden voor, advies aan, en begeleiding van statushouders hier in Barendrecht via het Platform Vluchtelingen en Statushouders Barendrecht, en de Vakantietas, een rugzak met inhoud voor kinderen die ten gevolge van armoede in de zomervakantie niet op vakantie kunnen. Dit laatste project ook samen met de Stichting Present.