Skip to main content

 

PCOB contactmiddag 14 mei 2024

Uitnodiging PCOB bijeenkomst dinsdag 14 mei 2024

Uitnodiging contactmiddag  dinsdag 14 mei 2024

Allereerst nodigen wij alle leden van harte uit om de  Algemene Leden Vergadering bij te wonen die gehouden wordt van  14.00 tot 14.45 uur.

Van 15.00 – 16.15 uur komt oud-burgemeester de heer Jan van Belzen voor de tweede keer ons weer eenoud burgemeester prachtig verhaal vertellen over het burgemeester schap. Het is een vervolg op de lezing die de heer van Belzen gehouden heeft op in september 2022. Zie foto waarop te zien is dat de heer van Belzen erelid is geworden van onze PCOB Barendrecht/ Heerjansdam. 

We beginnen de ALV vergadering om 14.00 uur tot 14.45 uur. Daarna komt de oud - burgemeester  aan het woord en we eindigen omstreeks 16.15 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de  Ontmoeting. Gert van Eersel is onze pianist.                                                

Wij nodigen u allen van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen, ook niet leden worden van harte uitgenodigd voor het tweede gedeelte van deze middag.                          

Voor een kopje koffie of thee,  tijdens de pauze, vragen we een vrije gift. We kijken uit naar uw komst.

 

 

Diaconaal Platform Barendrecht

Verschillende kerkgenootschappen uit Barendrecht komen samen in het Diaconaal Platform. 

De diaconieën van de verschillende kerkgenootschappen werken in het Platform beleidsmatig en praktisch samen t.b.v. mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben die niet door anderen wordt gegeven of kan worden gegeven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een kerkelijke binding of kerkelijke achtergrond en mensen die zo'n binding of achtergrond niet hebben. 

Voorbeelden van activiteiten van het Diaconaal Platform zijn de oprichting van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Baredrecht ("noodfonds" dat wil helpen bij acute, incidentele financiële problemen bij mensen met een minimaal inkomen). De opzet van vervoer- op- maat voor mensen met mobiliteitsbeperkingen door vrijwilligers. AutoMaatje, samen met de PCOB en KBO, Diacodoe (diaconale projecten door jongeren samen met de Stichting Present), maaltijden voor, advies aan, en begeleiding van statushouders hier in Barendrecht via het Platform Vluchtelingen en Statushouders Barendrecht, en de Vakantietas, een rugzak met inhoud voor kinderen die ten gevolge van armoede in de zomervakantie niet op vakantie kunnen. Dit laatste project ook samen met de Stichting Present.