Laatste nieuws

ALGEMENE LEDENVERGADERING PCOB OP 24 MEI 2022

U wordt van harte uitgenodigd voor deze algemene ledenvergadering van de PCOB afdeling Barendrecht/Heerjansdam.                                                                                                                            Het is voor het eerst in onze geschiedenis, dat we hier een speciale middag voor hebben belegd. Eerder was het een heel klein onderdeel van een gewone ledenmiddag. Maar we willen er iets serieuzer mee omgaan in het vervolg.

De middag begint om 15.00 uur en u wordt ontvangen met koffie of thee.

De agenda ziet er alsvolgt uit. U heeft hem allemaal ook al in de Ontmoeting kunnen lezen.

1. De opening vindt plaats door onze voorzitter Jaap van der Kooij

2. Het in memoriam is de verantwoordelijkheid voor onze secretaris Janny Brummelink. Zij zal een overzicht geven van de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

3. Het jaarverslag, ook een activiteit van onze secretaris. U bent in de gelegenheid geweest dit op te vragen, maar u kunt het ook vinden op deze website. 

4. Samenwerken met derden. Hier zal Jaap van der Kooij het nodige over vertellen, zodat u ook weet wat er achter de schermen gebeurt.

5. De financiën. Geertrui de Boom, onze penningmeester zal u informeren over hoe het met onze gelden staat. Wat gebeurt er zoal met onze contributie en onze bijdrage op de ledenmiddagen.

6. Verslag van de kascommissie. Als logisch vervolg zal Kees van den Heuvel iets vertellen over de controle en of het financieel allemaal wel klopt. Als dat zo is kunnen we Geertrui decharge verlenen voor het gevoerde beleid. Overigens heeft Kees dit gedaan, samen met Gerrit Vaandrager.

7. Een blik op onze nieuwe website, welke is gebouwd door Rob Bruin, onze koster.

8. Rondvraag en sluiting

Gratis inspiratie op Barendrecht Doet! op 21 mei 2022

Op zaterdag 21 mei bent u van harte welkom in het gemeentehuis voor Barendrecht Doet! Van 12.00 tot 17.00 uur kunt u daar kennismaken met veel verschillende organisaties die zich inzetten voor de Barendrechtse samenleving. Ook wij zijn daar aanwezig. Wij geven u graag advies over zinvol en prettig vrijwilligerswerk dat bij u, uw talenten en uw levensfase past. Wilt u iets sportiefs doen, iets bestuurlijks, iets voor het milieu of iets sociaals? Iedere week of af en toe? Er is voor iedereen een passend aanbod, bij ons of bij een van de andere organisaties. Op deze gezellige, informele middag kunt u ontdekken welk type vrijwilliger u bent.

Wij staan ook op de VrijwilligersmarktBarendrecht Doet is gratis te bezoeken. De koffie staat klaar. Komt u met z’n tweeën, dan krijgt u een origineel kookboek van de Zuid-Afrikaanse MAMAS cadeau. En onder alle bezoekers verloten we een supergave vrijwilligersprijs. Komt u ook naar de hal van het gemeentehuis om te proeven aan ‘werk’ waarmee u ons dorp nog mooier, socialer, gezelliger, schoner, sportiever en gezonder kan maken? Graag tot ziens!