Skip to main content

 

PCOB contactmiddag 13 augustus

 

UITNODIGING CONTACT BIJEENKOMST

Dinsdag 13 augustus 2024

Op 12 maart werd de lezing van Diete Dumans ineens stopgezet omdater  een preekstoel 3lid onwel geworden was.  Gelukkig komt Diete het 2e stuk van haar boeiende verhaal over de preekstoelen van veel landen voortzetten. Hiernaast ziet u de foto van de preekstoel van onze eigen Dorpskerk.

Het tweede deel van de middag is om lekker te kletsen met elkaar of om een spelletje te spelen. Allerlei spellen staan dan voor u klaar. Het is met recht een poffertejsspellen carrousel. Maar dat is nog niet alles: de koster zal er voor zorgen dat iedereen een lekker portie poffertjes krijgt. Natuurlijk met iets te drinken erbij.

We beginnen de middag om 14.30 uur  en eindigen omstreeks 16.15 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting, Dorpsstraat 146, Barendrecht. Betsie Fousert is onze pianist. Iedereen is welkom en wordt van harte uitgenodigd. Voor een kopje koffie of thee, tijdens de pauze, vragen wij een vrije gift. 

 

 

Diaconaal Platform Barendrecht

Verschillende kerkgenootschappen uit Barendrecht komen samen in het Diaconaal Platform. 

De diaconieën van de verschillende kerkgenootschappen werken in het Platform beleidsmatig en praktisch samen t.b.v. mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben die niet door anderen wordt gegeven of kan worden gegeven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een kerkelijke binding of kerkelijke achtergrond en mensen die zo'n binding of achtergrond niet hebben. 

Voorbeelden van activiteiten van het Diaconaal Platform zijn de oprichting van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Baredrecht ("noodfonds" dat wil helpen bij acute, incidentele financiële problemen bij mensen met een minimaal inkomen). De opzet van vervoer- op- maat voor mensen met mobiliteitsbeperkingen door vrijwilligers. AutoMaatje, samen met de PCOB en KBO, Diacodoe (diaconale projecten door jongeren samen met de Stichting Present), maaltijden voor, advies aan, en begeleiding van statushouders hier in Barendrecht via het Platform Vluchtelingen en Statushouders Barendrecht, en de Vakantietas, een rugzak met inhoud voor kinderen die ten gevolge van armoede in de zomervakantie niet op vakantie kunnen. Dit laatste project ook samen met de Stichting Present.