.

Bestuur, werkgroepen en vrijwilligers

Het bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en het beleid. Zij initieert nieuwe activiteiten en zoekt samenwerking met partijen, waarvan het nodig acht om optimaal de gestelde doelen te kunnen bereiken.

webBestuur PCOB Barendrecht en Heerjandam maart 2022
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter                    : Jaap van der Kooij (sept. 2016) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris                    : Janny Brummelink – Bleijenberg  (sept. 2018) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester           : Geertrui de Boom (sept. 2014) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Algemeen adjunct        : vacature

Om de organisatie soepel te laten verlopen werken we met verschillende werkgroepen:

Ledenblad Ontmoeting:

Het ledenblad de Ontmoeting verschijnt 11 x per jaar. In de maanden juli en augustus komt er slechts 1 nummer uit.Het ledenblad is het communicatieorgaan voor onze vereniging. Hierin wordt melding gemaakt van lief en leed en van bijzonderheden de vereniging aangaande.

De werkgroep bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Gert Lems                        : hoofdredacteur, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gert Jan Brummelink    : corrector
Leny Vigelius                  : verslagen contactmiddagen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Daniël Dik                       : hoofd bezorging, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kees van der Sijs            : bezorging

Bezorging Ontmoeting

Iedere maand zijn er weer diverse mensen op stap om het Magazine van KBO-PCOB bij de leden te bezorgen + ons eigen blad Ontmoeting. Hiervoor zijn verantwoordelijk:

Daniël Dik, hoofdbezorger
Jan en Tineke van der Meer
Piet van Veen
Freek Moorman
Lena van Hartingsveldt
Kees van der Sijs
Cor Hoogland
Geertrui de Boom
Kees Romein
Thea Duine
Arie Klootwijk
Marieke en Jaap Kanis
Truus Valstar 

Ledenadministratie:

De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor het in- en uitschrijven van leden. Alle mutaties verwerkt hij en geeft hij met onmiddellijke ingang van de mutatie door aan verschillende werkgroepen. Dit om te voorkomen dat vrijwilligers met een verjaardagskaart voor de deur staan, terwijl betrokkene net die week is overleden.

Op basis van het aantal leden dat staat geregistreerd wordt de afdracht aan de landelijke vereniging vast gesteld.

De vrijwilliger, die hier bij ons voor verantwoordelijk is:

Rob Schenk                 : ledenadministratie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Belastingservice

De belastingservice is er in principe voor alle leden. Tegen een vergoeding

van € 12,50 kunnen leden geholpen worden bij het invullen van hun

inkomstenbelasting.

Momenteel zijn er drie vrijwilligers actief in deze:

Bram Vos                    : belastingaangifte (coördinator), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rob Schenk                 : belastingaangifte

Lief en leed

Voor een ouderenbond is lief en leed een heel belangrijk item.

Mensen die op leeftijd zijn moeten vaak alleen verder en zijn meer

onderhevig aan ziekte e.d. Aandacht is dan erg belangrijk.

Ook leden, die 50, 55, 60 en 65 jaar getrouwd zijn worden letterlijk en

figuurlijk in de bloemetjes gezet.

De werkgroep die hiervoor verantwoordelijk is, bestaat uit de volgende

vrijwilligers:

Ada Kiel                      : bezoeken en inschrijven nieuwe leden

                                    en verantwoordelijk voor info in Ontmoeting   

Marjorie Bosselaar       : ziekenbezoek in Carnisselande

Vacature                     : ziekenbezoek in Barendrecht (dorp)

Francine Kokkelink       : ziekenbezoek in de verschillende zorgcentra

Corrie Lagendijk          : ziekenbezoek in Heerjansdam

Lien van der Heiden     : ziekenbezoek in Heerjansdam       

Jubilea en verjaardagen

Janny Oggel                : bezoekt echtparen met bloemen

Mieke Jansons             : verzorgt kaarten met verjaardagen

Adri Veenstra               : verzorgt kaarten met verjaardagen

Vrijwillig Ouderen Adviseur

Als er vragen zijn over wonen, zorg en welzijn, vervoer of financiën, dan kunt u terecht bij een ouderenadviseur.

U kunt vragen hebben over het recht op huurtoeslag of zorgtoeslag of hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?

Maar ook kunt u bij hem terecht als u vragen heeft over de activiteiten die plaatsvinden in Barendrecht.

Zo zijn er ook diverse wetten, waar hij vanaf weet: de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en de bijstandswet. U als lid kunt altijd bij hem terecht. Hij werkt samen met Kijk op Welzijn. Heeft regelmatig contact met hen.

Hij is hier speciaal voor opgeleid.

Voor ons is de ouderenadviseur:

Piet Oggel                   : adviseur

Reisjes

Een paar keer per jaar wordt er een busreisje georganiseerd. Er wordt van te voren zorgvuldig bekeken of dit uitstapje voor iedereen te doen is. Dus ook of het met rolstoelen en rollators haalbaar blijkt.

Op basis van behoefte wordt een dergelijk reisje georganiseerd.

De vrijwilligers voor deze werkgroep zijn:

Corrie de Pee

Ineke Langendoen

Marel Vlietstra

Muzikale begeleiding

Onze middagen worden muzikaal begeleid door een organist of pianist.

Zowel aan het begin van de activiteitenmiddag als aan het slot wordt er een lied uit het liedboek gezongen, maar ook hebben we in ons programma wel zangmiddagen, die door hen begeleid worden.

Onze pianisten zijn afwisselend actief.

Betsie Fousert

Jan van der Meer

Ger van Eersel

Programma coördinator

Ieder seizoen moet er weer een programma worden vastgesteld, waarbij sprekers worden uitgenodigd. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk en heeft in de praktijk iemand toegevoegd voor het regelen.

Hij komt met voorstellen en legt mensen na telefonisch consult vast voor een bepaalde middag. Hiervoor is bereid gevonden:

Gerrit van Rietschoten  : programma coördinator.

Hij stelt in overleg met het bestuur het programma vast.