.

Flora en fauna van de Biesbosch

9 augUITNODIGING CONTACT BIJEENKOMST | Dinsdag 9 augustus 2022 • aanvang 14.00 uur

In de vakantie maand augustus komt Leen Fijnekam aan de hand van een PowerPointpresentatie vertellen over de flora en fauna van de Biesbosch.

Er zijn nog 42 soorten vissen die in de Biesbosch gevangen kunnen worden, onder andere: paling, baars, bittervoorn, blankvoorn, brasem, karper, snoekbaars, snoek, driedoornige stekelbaars en roofblei. Amfibieën en heel veel verschillende vogels vinden we er ook. Na de pauze zal hij vertellen over de griendwerkers van de Biesbosch. Griendwerkers sneden in drassige gebieden de wilgentenen van allerlei soorten wilgen. De takken en twijgen werden gebruikt voor vlechtwerk van onder andere stoelzittingen, voor het fabriceren van houten tonnen zoals duigen, als paalhout voor de boeren en later ook voor zinkwerken in de waterbouw.

We beginnen de middag om 14.00 uur en eindigen omstreeks 16.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting. Jan van der Meer is onze pianist.                        

In de pauze krijgt u voor € 2,00 een kopje koffie of thee met iets lekkers. Wij nodigen u allen van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen, ook niet leden worden hartelijk uitgenodigd. We kijken uit naar uw komst.

Activiteitenkalender

De afdeling van de PCOB organiseert haar activiteiten op de tweede dinsdag van de maand. 

De middag begint om 14.00 uur en eindigt over het algemeen om 16.30 uur. Er is een pauze van een half uur, waarbij u koffie of thee krijgt aangeboden. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 2,00 ter compensatie van de kosten. (zaalhuur, spreker en koffie/thee)

Het programma voor het nu lopende seizoen ziet er als volgt uit:

  •   9 augustus    : Alle informatie over de natuur van de Biesbosch
  • 13 september  : Oud burgemeester Jan van Belzen komt vertellen over het burgemeesterschap 
  • 11 oktober       : Mijnheer Boogerman uit Dordrecht komt vertellen over het fenomeen stolpersteine
  •   8 november    : Mijnheer Breederveld komt vertellen over de visafslag in Stellendam
  • 13 december    : Kerstviering o.l.v. Gerard Kruit