Skip to main content

 

Partners

Vanaf 2018 zijn we als PCOB steeds meer samenwerking gaan zoeken met diverse partijen in Barendrecht, die net als wij te maken hebben met de  doelgroep ouderen. Inmiddels gaan we met verschillende groepen door het leven als Maatschappelijke coalitie.

U moet dan denken aan de KBO, het Diaconaal Platform, Stichting Present, Samen Ouder Worden, Woningstichting Patrimonium, Stichting Hoven van IJsselmonde  en Kijk op Welzijn.

Achtereenvolgens zijn dit:

  • Katholieke Bond voor Ouderen
  • Diaconaal Platform
  • Stichting Present
  • Samen Ouder Worden
  • Stichting Hoven van IJsselmonde
  • Kijk op Welzijn
  • Gemeente Barendrecht
  • Politiek Barendrecht
  • Woningstichting Patrimonium

Het is niet vreemd dat onze eerste samenwerking tot stand is gekomen met onze zusterorganisatie de KBO.

We hebben gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd in het kader van de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Dit om ouderen te helpen bij het maken van een overwogen keuze.

Het Diaconaal Platform, samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse kerken in Barendrecht is onze tweede partner in de samenwerking geworden.

Het Diaconaal Platform wilde eigenlijk een “ouderenkrant” uit gaan geven en wilde zich inspannen voor het project Automaatje.

Beide doelen zagen wij natuurlijk als projecten om aan te deel te nemen, samen met de KBO.

Met Stichting Present is contact gekomen op hun uitnodiging. Zij wilden eigenlijk weten wat wij als ouderenbonden allemaal deden. Uiteindelijk is uit Present het initiatief gekomen voor Samen Ouder Worden. Hier worden alle initiatieven m.b.t. de ouder wordende mens gebundeld.

O.a. is hier in naar voren gekomen dat we een beurs willen organiseren voor mensen, die op korte termijn met pensioen gaan. Om hen o.a. te interesseren voor vrijwilligerswerk en te laten zien wat er allemaal gebeurt binnen Barendrecht.

Kijk op Welzijn is een natuurlijke partner. Een welzijnsorganisatie die ook opkomt voor de belangen van ouderen.

Voor het project Automaatje is de welzijnsorganisatie gekozen om op te treden als coördinator. Zij organiseren Automaatje en KBO, Diaconaal Platform en PCOB denken mee en leveren waar mogelijk vrijwilligers en ideeën aan.

De politiek was heel erg nodig om Automaatje van de grond te krijgen. Gesprekken met de fracties van het CDA en Beter voor Barendrecht zijn we mee in gesprek geweest en hebben ertoe geleid dat de totale gemeenteraad achter onze plannen is gaan staan.

Met het CDA hebben we halfjaarlijks een contactbijeenkomst. Hierin praten we bij over wat bereikt is en wat nog zou moeten gebeuren.

De wethouder is in deze ook van belang. Vandaar dat we ook met haar, samen met de KBO, eens per half jaar bij elkaar komen om bij te praten.

In dit geval over de voortgang van Automaatje van plannen naar uitvoering, maar ook over de bouw van woningen. Er wonen veel ouderen in te grote huizen. Zij zouden graag naar kleinere woningen of appartementen verhuizen, maar deze zijn er of niet voldoende of veel te duur. Ook starters hebben problemen om woningen te vinden, die voor hen ook bereikbaar zijn.

Gesprekken met het college (geïnitieerd door Diaconaal Platform, KBO en PCOB) hebben geleid tot meedenken in de toekomstige woningbouw. Alhoewel wij van mening zijn dat er meer en intensiever contact nodig is om een en ander van de grond te krijgen.