Skip to main content

 

Seniorvriendelijk Barendrecht

De ouderenbonden KBO en PCOB hebben met steun van de gemeenteEnquete foto Barendrecht en KijkopWelzijn een enquÊte uitgezet met een beperkt aantal vragen om te onderzoeken hoe seniorvriendelijk de gemeente Barendrecht is. Wethouder Miranda de Hoop heeft op 26 oktOber in het gemeentehuis uit handen van de vertegenwoordigers van de Barendrechtse ouderenorganisatie KBO en PCOB de uitslagen van deze enquÊte ontvangen. De vragenlijst is verspreid onder de 60 plussers binnen de gemeente. 

Tachtig procent van de respondenten was ouder dan 65 jaar. Hoewel de meerderheid van de senioren, die hebben deelgenomen aan deze enquête (88%) het prettig wonen vindt in Barendrecht, vindt 60% dat het aantal betaalbare woningen voor senioren onder de maat is. Wonen, zorg en welzijn zijn voor ruim 70% van hen de belangrijkste maatschappelijke thema's. Ouderen willen beter betrokken worden bij wat er zich in de gemeente afspeelt. Sechts 22% is tevreden over de inspraakmogelijkheden bij de gemeente. Ouderen willen meer activiteiten en meer hulp voor het omgaan met de computer. Veel ouderen zijn actief als vrijwilliger. Sommigen willen er nog iets bijdoen en kunnen zich aanmelden bij KBO en PCOB, zie adresgegevens op de websites. 8% kan niet rekenen op enige hulp; een groot deel hiervan zou problemen kunnen hebben met eenzaamheid. 

De Barendrechtse Ouderenorganisaties, KBO en PCOB hopen dat de enquête een bijdrage kan leveren aan een leefomgeving waarin iedere Barendrechter, zowel jong als oud, actief en betrokken ouder kan worden. 

De wethouder kon nog niet op de uitslag van deze enquête reageren.