Skip to main content

 

Uitnodiging PCOB Barendrecht/Heerjansdam bijeenkomst op 9 april 2024

Uitnodiging bijeenkomst PCOB op dinsdag 9 april 2024                                                                               

Wie kent ze niet? Titels als Rozemarijntje, In de Soete Suikerbol, Ouwe Bram, Bruun de Beer, Het wegje in het koren, zullen bij velen herinneringen oproepen uit hun jeugd. Verzamelaar Annemarie Fokker uit Hendrik IdoA. Fokker Ambacht hoopt een lezing te verzorgen over de schrijver W.G. van de Hulst  en zijn boeken voor de PCOB Barendrecht/ Heerjansdam  Natuurlijk wordt er ook voorgelezen en na de pauze wordt een documentaire vertoond, waarop de bekende schrijver zelf aan het woord komt. v.d. HulstWillem Gerrit van de Hulst  (1879 - 1963), de schrijver van deze boeken, was de meester van de P.C. kinderlectuur. Zijn 1e boek "Willem Wijcherts" (1909) schreef hij onder zijn pseudoniem Jan van Croese. Met het boek "Jaap Holm en z'n vrinden" vestigde hij zijn naam als schrijver van jeugdboeken met een christelijke inslag. Hij schreef pakweg 100 kinder boeken, waarvan er miljoenen over de toonbank gingen. Zoekt u nog een boekje? Er is een groot assortiment van tweedehands boeken van van de Hulst  en aanverwante boeken te koop ook deze middag.

We starten de middag om 14.30 uur en eindigen omstreeks 16.15 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting, Dorpsstraat 146, Barendrecht. Betsie Fousert is onze pianiste. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Voor een kopje koffie of thee, tijdens de pauze, vragen wij een vrije gift.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bijeenkomst PCOB Barendrecht/Heerjansdam 12 maart 2024

prekkstoel 1Deze middag wordt gevuld door Diete Dumans, Sinds een jaar of twee spaart Diete foto’s van preekstoelen zoals andere mensen bijvoorbeeld dat doen van vingerhoedjes, olifantjes of schildpadden. Een jaar of twee geleden was zij een paar dagen in Groningen. In Fransum staat in  een kerkje uit de 13e eeuw, een witte gemetselde preekstoel. Zo eenvoudig maar zo mooi dat ze er een foto van heeft gemaakt. Vorig jaar was zij in Leuven en daar maakte ze de andere foto. Een grotere tegenstelling tussen die twee bestaat er niet.

De gemeenteleden uit de Dorpskerk heeft zij toen gevraagd of ze in hun vakantie een foto van een preekstoepreekstoelen 2l voor haar wilden maken. En dat hebben ze gedaan: meer dan 120 foto’s kreeg ze opgestuurd van over de hele wereld. Zij laat u een deel van deze foto’s zien en vertelt er wat bijzonderheden over.

We starten de middag om 14.30 uur en eindigen omstreeks 16.15 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting, Dorpsstraat 146, Barendrecht. Jan van der Meer is onze pianist.  U bent allemaal van harte uitgenodigd. Voor een kopje koffie of thee, tijdens de pauze,  vragen wij een vrije gift.

 

  

 

 

 

Diaconaal Platform Barendrecht

Verschillende kerkgenootschappen uit Barendrecht komen samen in het Diaconaal Platform. 

De diaconieën van de verschillende kerkgenootschappen werken in het Platform beleidsmatig en praktisch samen t.b.v. mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben die niet door anderen wordt gegeven of kan worden gegeven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een kerkelijke binding of kerkelijke achtergrond en mensen die zo'n binding of achtergrond niet hebben. 

Voorbeelden van activiteiten van het Diaconaal Platform zijn de oprichting van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Baredrecht ("noodfonds" dat wil helpen bij acute, incidentele financiële problemen bij mensen met een minimaal inkomen). De opzet van vervoer- op- maat voor mensen met mobiliteitsbeperkingen door vrijwilligers. AutoMaatje, samen met de PCOB en KBO, Diacodoe (diaconale projecten door jongeren samen met de Stichting Present), maaltijden voor, advies aan, en begeleiding van statushouders hier in Barendrecht via het Platform Vluchtelingen en Statushouders Barendrecht, en de Vakantietas, een rugzak met inhoud voor kinderen die ten gevolge van armoede in de zomervakantie niet op vakantie kunnen. Dit laatste project ook samen met de Stichting Present.