Skip to main content

 

Uitnodiging PCOB Barendrecht/Heerjansdam bijeenkomst op 11 juni 2024

Uitnodiging bijeenkomst PCOB op dinsdag 11 juni 2024                                                                               2022 06 23 Santiago de Compostela 3 

Deze middag komt Huib van Zessen vertellen over zijn ervaringen van de Camino.

In Juni 2022 heeft Huib een pelgrimstocht gelopen in Spanje. In zes weken is hij van Salamanca (in midden Spanje) naar Santiago de Compostella, Finistère en Muxia gelopen. Wandelen en fotograferen zijn hobby’s van Huib en deze combinatie en de vele ontmoetingen en belevenissen leveren een interessante presentatie  op. Met veel mooie foto’s en verhalen neemt hij u mee, van dag tot dag, op zijn onvergetelijke reis door Spanje. In de pauze en na afloop kunt u persoonlijke vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

We beginnen de middag om 14.30 uur  en eindigen omstreeks 16.15 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Ontmoeting, Dorpsstraat 146, Barendrecht. Jan van der Meer is onze pianist. Iedereen is welkom en wordt van harte uitgenodigd. Voor een kopje koffie of thee, tijdens de pauze, vragen wij een vrije gift.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Diaconaal Platform Barendrecht

Verschillende kerkgenootschappen uit Barendrecht komen samen in het Diaconaal Platform. 

De diaconieën van de verschillende kerkgenootschappen werken in het Platform beleidsmatig en praktisch samen t.b.v. mensen in Barendrecht die hulp nodig hebben die niet door anderen wordt gegeven of kan worden gegeven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een kerkelijke binding of kerkelijke achtergrond en mensen die zo'n binding of achtergrond niet hebben. 

Voorbeelden van activiteiten van het Diaconaal Platform zijn de oprichting van de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Baredrecht ("noodfonds" dat wil helpen bij acute, incidentele financiële problemen bij mensen met een minimaal inkomen). De opzet van vervoer- op- maat voor mensen met mobiliteitsbeperkingen door vrijwilligers. AutoMaatje, samen met de PCOB en KBO, Diacodoe (diaconale projecten door jongeren samen met de Stichting Present), maaltijden voor, advies aan, en begeleiding van statushouders hier in Barendrecht via het Platform Vluchtelingen en Statushouders Barendrecht, en de Vakantietas, een rugzak met inhoud voor kinderen die ten gevolge van armoede in de zomervakantie niet op vakantie kunnen. Dit laatste project ook samen met de Stichting Present.